|ÄŚetvrtak, Kolovoz 16, 2018

I cvijeće pjeva…svome Stvoritelju..!! 

22

JA SE ODMARAM NA JAHVINU DLANU
U RUĹ˝I MIRISNOJ…I SUNÄŚANOM DANU

Preporučujemo još: