|Utorak, Srpanj 16, 2019

I cvijeće pjeva…svome Stvoritelju..!! 

22

JA SE ODMARAM NA JAHVINU DLANU
U RUŽI MIRISNOJ…I SUNČANOM DANU

Preporučujemo još: