|Srijeda, Veljača 28, 2024

Krunica Blažene Djevice Marije 

krunica

1. Najprije poljubiš križ i prekrižiš se te izmoliš: Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu.

2. Držeći križić krunice izmoli se Vjerovanje apostolsko (Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.

3. Onda se moli Očenaš, (Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.) na veće zrno.

4. i tri Zdravomarije na tri manja zrna (Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen.)

5. Slijedi 5 desetica, a svaka se desetica sastoji od 1 Očenaša i 10 Zdravomarija. Kod svake Zdravomarije dodaj iza riječi «Isus» ono otajstvo koje spada u tu deseticu. Poslije svake desetice iza «Slava Ocu» moli se: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe (negdje se moli: kojima je najveća potreba tvojega milosrđa).

Na tri mala zrna, iza riječi Isus dodaje se:

1. Koji neka nam umnoži vjeru.

2. Koji neka nam učvrsti ufanje.

3. Koji neka nam usavrši ljubav.

 

RADOSNA OTAJSTVA

Na desetice:

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.

3. Koga si, Djevice, rodila.

4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.

5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

 

OTAJSTVA SVJETLA

Na desetice:

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.

2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.

3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.

4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.

5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

 

ŽALOSNA OTAJSTVA

Na desetice:

1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.

2. Koji je za nas bičevan bio.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

5. Koji je za nas raspet bio.

 

SLAVNA OTAJSTVA

Na desetice:

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.

2. Koji je na nebo uzašao.

3. Koji je Duha Svetoga poslao.

4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.

5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.

6. Zatim se moli Zdravo Kraljice (Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.)

R. Moli za nas, Kraljice svete krunice.

0. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, Tvoj je Jedinorođeni Sin svojim životom, smrću i uskrsnućem dare nam pripravio vječnoga spasenja. Podaj, molimo Te, da mi, koji ova otajstva molitvom svete krunice blažene Djevice Marije razmišljamo, ugledamo se u ono što sadržavaju a postignemo ono što obećavaju. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Ponedjeljkom i subotom, mole se radosna otajstva, utorkom i petkom žalosna, srijedom i nedjeljom slavna, a četvrkom svjetlosna.

Postoje još i dva druga načina moljenja Gospine krunice. Kod prvog načina na početku desetice ukratko se kaže o kojem će se otajstvu razmišljati, a kod drugog se čitaju odlomci Biblije koji to otajstvo ocrtavaju ili ga tumače te se pjevaju marijanske pjesme.

Papa Ivan Pavao II., rekao je da mu je Gospina krunica najdraža molitva, «tako jednostavna, a tako bogata». Krunica je usmena a kontemplativna molitva, riječi poznatih molitava su kao žubor, podloga za razmišljanja o otajstvima i kontemplaciju.

Preporučujemo još: