|Subota, Studeni 18, 2017

I cvijeće pjeva…svome Stvoritelju..!! 

25

POGLEDAJ NA DIVNE OÄŚEVE RUKE
I MENE JE STVORIO…DA LIJEÄŚIM TI MUKE

Preporučujemo još: