|Utorak, Listopad 20, 2020

I cvijeće pjeva…svome Stvoritelju..!! 

16

CELIBAT JE ŽIVOT…SAMO ČISTIH DUŠA
TO JE BIJELO CVIJEĆE…KOJE BOGA SLUŠA..!

Preporučujemo još: